Per la consultoria en comunicació, la identificació d’un problema és el primer pas per resoldre’l, però de vegades, hi ha núvols negres que impedeixen visualitzar-lo amb claredat. La investigació permanent que realitzen els nostres consultors, entre desenes d’empreses Smart & Green, ens permet conèixer de primera mà les tendències del mercat. Les solucions que proposem són pràctiques, immediates i sostenibles.

Els nostres serveis:

 • Recerca i experiència: equip format i involucrat en els estudis de mercat i en l’actualitat informativa.
 • Reunions prèvies de diagnòstic, d’implementació, de seguiment, de resultats i de tancament de projecte. Contacte permanent i codesenvolupament del projecte.
 • Redacció d’informes de resultats, impacte i retorn d’inversió, amb mètriques quantitatives i qualitatives.

T’interessa? Explica’ns!

  ¿Com has conegut All Media Consulting?
  ¿Quants treballadors té la teva empresa?
  ¿En quin sector traballeu?

  ¿Què fa una consultoria en comunicació?

  Es fonamenta en la cooperació més estreta amb el client, en la comunicació permanent
  S’especialitza en el sector, coneix el públic consumidor i les accions de la competència
  S’adapta a cada cas específic, dissenyant les accions o solucions més efectives
  Millora l’estratègia de manera flexible gràcies a una avaluació constant

  Han validat la nostra experiència:

  Cepsa

  Cepsa