L’era tecnològica s’enfronta a les lleis del mercat generant situacions noves cada dia. El coneixement és la base per a una comunicació efectiva. Tinc clar el meu públic objectiu? El meu target? Com està reaccionant la meva competència? Són preguntes que tot home o dona de negocis s’hauria de fer. Resoldre-la mitjançant els estudis de mercat, la investigació i l’anàlisi de dades serà la nostra prioritat.

Els nostres serveis:

 • Estudis de mercat per a empreses tecnològiques: Consultoria, disseny de mostres, disseny d’enquestes, treball de camp, anàlisi de dades i presentació de resultats. Treballem en la diagnosi del mercat conjuntament amb el client, identificant els buits de coneixement respecte la competència, el públic o els proveïdors. Fixant bé l’objecte d’estudi, les variables i els indicadors és possible obtenir la informació més útil i gestionar-la amb intel·ligència.
 • Investigació i anàlisis específiques: Consulta de fonts secundàries, documentació, anàlisi de la competència, anàlisi del públic objectiu, client o usuari final. L’eficiència ens guia sempre. No cal sempre generar grans enquestes ni grans informes de dades. Cal adaptar-se a cada situació, conèixer el problema, buscar la informació que tenim a l’abast i preguntar de nou allò que volem saber.
 • Especialització en empreses tecnològiques i economia verda sostenible: Iot, IT, mobilitat elèctrica, energies renovables. La nostra col·laboració amb empreses líders del sector i amb entitats públiques promotores de les noves tecnologies ens dóna una visió global del sector i ens permet abordar tant les últimes tendències com els buits d’informació imprescindibles per al progrés tecnològic i econòmic.

T’interessa? Explica’ns!

  ¿Com has conegut All Media Consulting?
  ¿Quants treballadors té la teva empresa?
  ¿En quin sector traballeu?

  ¿Com es realitzen els estudis de mercat?

  Amb metodologies online àgils
  Amb fonts d’informació primàries i secundàries
  Amb una mostra de població representativa del seu públic consumidor i/o competidors
  Amb el seguiment de les dades obtingudes al moment per part del client

  Han validat la nostra experiència: