La necessitat consistia a incrementar la taxa de permanència dels visitants al web per incrementar la ràtio de conversió. A més, emprar la mateixa producció audiovisual amb animacions gràfiques, per captar nous usuaris a través de les xarxes socials.

Sobre Billage

Billage és un programa de facturació, tasques i CRM per a Pimes i autònoms. L’objectiu principal de tot l’equip és crear i construir l’eina perfecta per a la gestió de negocis. Aquesta eina de gestió col·laborativa va dirigida principalment a micropimes i autònoms, i la seva aposta per a l’èxit és oferir diferents mòduls dins de l’aplicació.

Serveis contractats

Check All Media Consulting
Producció audiovisual estratègica
Check All Media Consulting
Peça audiovisual corporativa de 2 minuts amb creativitats i recursos gràfics
Check All Media Consulting
Consultoria